JONIZĒTAIS ŪDENS

Jonizēto ūdeni iegūst speciālos ūdens jonizatoros, izlaižot caur parasto ūdensvada ūdeni elektrisku strāvu. Šo procesu sauc par ūdens elektrolīzi.

Tā ūdens molekula sadalās ūdeņraža jonos (H+) un hidroksīda (OH­) jonos, bet ūdenī izšķīdušie sāļi - pozitīvajos metāla jonos (kalcija, magnija, kālija, nātrija) un negatīvajos hlora, sēra, fosfora un citos.

 

Katods pievelk sārmaino metālu jonus, kalcija, kālija, nātrija un hidroksīda (OH­) jonus. Tas ir - jonizēts sārmainais ("dzīvais") ūdens.

Anods pievelk hlora, fosfora, sēra un ūdeņraža skābos jonus. Tas ir - jonizētais skābju ("mirušais") ūdens.

Divi galvenie skābju un sārmjūdeņa rādītāji - pH (ūdeņraža sārmainības rādītājs) un ORP (oksidācijas-reparatīvais potenciāls) spēcīgi atšķiras.

Tātad, atšķiras arī sārmainā un skābjūdens ietekme uz organismu.

Oksidācijas-reparatīvais potenciāls (ORP)

Katram šķidrumam piemīt pozitīvs vai negatīvs lādiņš (potenciāls) - oksidācijas­reparatīvais potenciāls (ORP). Ja šis potenciāls ir negatīvs, tas nozīmē, ka šķidrumā ir elektronu pārmērs, un tas ir elektronu donors. Elektroni ir kustība, bet kustība - tā ir dzīve. Tas nozīmē, jo negatīvāks ir ūdens ORP potenciāls, jo vairāk tajā ir brīvo elektronu un, jo tas ir "dzīvāks". Pozitīva lādiņa gadījumā elektronu pietrūkst, tāpēc tāds šķidrums tiecas saņemt jeb pievienot iztrūkstošos elektronus.

pH līmenis 

pH rādītājs norāda uz to, cik ūdeņraža jonu (H+) ir šķidrumā. Tā rādītāji svārstās no 0 līdz 12 vienībām. Neitrāla ūdens pH ir vienāds ar 7, tas nozīmē, ka ūdeņraža un hidroksīda jonu skaits tajā ir vienāds. 

1. Ja pārsvarā ir sārmainie hidroksīda joni, tad pH mainās no 7 līdz 12. Jo šis skaitlis ir augstāks, jo sārmaināks šķidrums.

2. Samazinot rādītāju no 7 līdz 0 šķidrums kļūst arvien skābāks, t.i., tajā dominē ūdeņraža joni. 

Šodien jonizēto ūdeni izmanto Japānā, Izraēlā, Indijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, ASV, Kanādā, Bulgārijā, Polijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Uzbekistānā, Lietuvā, Latvijā un citās valstīs. 

Oficiālā zinātne vairāk kā 30 gadus atpakaļ atzina, ka ūdens, kas iegūts elektrolīzes procesā, var ar panākumiem tikt izmantots liela saslimšanu skaita ārstēšanai. 

NB! Vēl Padomju Savienībā, 1988.gadā, PSRS Farmakoloģiskā Komiteja likumiskoja jonizētā ūdens izmantošanu (22.02.1988 g. lēmums № 211-2524/791). Tomēr tad bija sarežģīti laiki pirms PSRS sabrukuma, un jonizētais ūdens tā arī neguva plašu praktisku pielietojumu. Šodien, pateicoties kompānijas AKVALIFE ūdens jonizatoriem, kvalitatīva jonizēta ūdens ieguve, dzīvā, mirušā un sudraba, ikdienas dzīvē, un visu tā dziedniecisko īpašību ieguve – ir kļuvusi par realitāti! 

Ir apstiprinātas jonizētā, sārmainā, skābā un sudraba ūdens pielietojuma receptūras ārstnieciskiem mērķiem, un tā izmantošanas metodikas mājsaimniecībā un rūpniecībā. 

Ir noteikts, ka šis ūdens nav toksisks un bīstams nedz ārējas, nedz iekšējas izmantošanas gadījumā. 

Tā izmantošana ārstnieciskiem mērķiem ir oficiāli atļauta Japānā un Uzbekistānā. 

Ir veikti vairāki jonizētā ūdens iedarbības pētījumi lopkopībā, putnkopībā, dārzkopībā, dažādos Krievijas reģionos, Latvijā un Lietuvā. Iegūtie rezultāti - ir pozitīvi! 

Izlasīt grāmatu par veselību, dzīvo un mirušo ūdeni var šeit. 

Saņemt pilnu recepšu krājumu pret 101 slimību var šeit.